JE Scandinavia Electro siktar på fortsatt tillväxt

Coronapandemin har påverkat de flesta företag. Trots detta har Scandinavia Electro vuxit till en etablerad aktör i sin bransch.

-Vi har märkt ökad efterfrågan inom branscherna vindkraft, sågverk, pappersbruk vilket bidragit till vår tillväxt. En stor del av den starka tillväxten är tack vare våra duktiga och värdefulla medarbetare säger Jim Eriksson.

Som en del i bolagets tillväxtstrategi har man tagit in två nya delägare, Anders Nyström och Johan Häggström.

-Anders tekniska kompetens tillsammans med Johans långa erfarenhet inom struktur, ekonomistyrning och strategiarbete tillför goda förutsättningar för vår fortsatta tillväxt.

JE Scandinavia Electro AB startades i Piteå under 2019 av vd:n Jim Eriksson.

Tillväxten har varit stark och bolaget har idag cirka 20 anställda. Företaget utför elinstallationer inom service, kraft, entreprenad och industri och omsätter cirka 25 mkr under det första verksamhetsåret. Bolaget ägs idag av Jim Eriksson, Armin Lozic, Erik Karlsson, Anders Nyström och Johan Häggström.


Från vänster: Jim Eriksson, Armin Lozic, Erik Karlsson, Johan Häggström, Anders Nyström