Industrimontage

Vi bygger kabelstegar och utför andra typer av industrimontage i alla typer av miljöer. Vi trivs lika bra under jord i gruvor och vattenkraftverk som vi gör utomhus.Vi har kompetensen och behörigheterna för stora komplexa montagearbeten och strävar alltid efter effektiva produktioner med slutresultat av hög kvalitet.

Fler av våra tjänster